Lomapäivät Lauantai

Kesä on tullut nyt Suomeen ja sen myötä myös odotetut kesälomat. Mutta miten ihmeessä se loma määriteltiinkään ja saako sairastunut siirtää lomaansa? Lue tästä muutama muistettava ja tarpeellinen vinkki vuosilomista. Lomanmääräytymisvuotena vuosilomaa kertyy 2,5 arkipäivää kultakin täydeltä lomanmääräytymiskuukaudelta, jos työntekijän työsuhde samaan työnantajaan.

Lomat ja vapaat. Työlainsäädäntö määrittelee palkansaajien lomien ja vapaiden vähimmäistason.

Työssäolon veroisena pidetään työstä poissaoloaikaa, jolta työnantaja on lain mukaan velvollinen maksamaan työntekijälle palkan. Työssäolon veroisena pidetään myös aikaa, jolloin työntekijä on poissa työstä sellaisen työajan tasaamiseksi annetun vapaan vuoksi, jolla hänen keskimääräinen viikkotyöaikansa tasataan laissa säädettyyn enimmäismäärään.

Työntekijä pitää lomaa loppiaisviikolla vuonna 2018. Koska maanantaille 1.1.2018 sattuva uudenvuodenpäivä on kirkollinen juhlapyhä ja loppiainen 6.1.2018 on lauantai, vuosilomaa kuluu tällä viikolla vain neljä päivää.

Vaikka lauantai ei sopimuksen mukaan kuluttaisi lomapäivää, on se kuitenkin arkipäivä, joten tavallaan silloin riittää 10 lomapäivän yhdenjaksoinen loma (1. viikko ma-pe + 2. viikko ma-pe). Keskeytymättömän vuorotyön kohdalla vuosilomaan tuo oman mausteensa se, että vuosiloman aikaiset sunnuntait eivät ole vuosilomapäiviä, mutta eivät ne kyllä työpäiviäkään voi olla.

VALTION VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS VUOSILOMISTA, – 1(14) VALTION VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS VUOSILOMISTA, 9.3.2018 1§ Soveltamisala Näitä määräyksiä sovelletaan valtion virastojen sekä koko- että osa-aikaisten virkamiesten ja työn-

Lauantai- ja irtopäiväsääntöjä ihmetellessä.

Jos on tänä vuonna jouluviikolla ma-ti lomalla, onko se . Valikko.

silloin ei lakseta sitä pitkäperjantain lainataita lomapäiväksi ja voit aloittaa loman sen viikon keskiviikkona ja lomapäivät torstai ja seuraavalta viikolta 4 päivää niin ei tulöe yhtään lainataita.

Kesäloma (enintään 24 arkipäivää), on annettava kesälomakaudella 2.5. ja 30.9. välisenä aikana. Talviloma (24 arkipäivän ylittävä loman osa, yleensä 6 arkipäivää), annetaan muuna aikana.

Vuosilomat. Valtion henkilöstön vuosilomista on sovittu valtion virka- ja työehtosopimuksella. Virkamiesten ja työntekijöiden lomiin sovelletaan myös vuosilomalakia.

Terveydenhoitajan Palkka Valitulla on oltava terveydenhuollon ammattihenkilöstä annetun lain (559/94) mukainen kelpoisuus. Tehtävässä edellytetään molempien kotimaisten kielten hyvää suullista ja kirjallista taitoa. Monipuolinen osaaminen ja työkokemus terveydenhoitajan työstä luetaan eduksi. Palkka määräytyy KVTES:n mukaan, työ alkaa sopimuksen mukaan. Terveydenhoitaja palkka kvtes. Keskimääräinen
Www.eurojackpot Tulokset.fi Jaiko disney jio Väkevä Suomen Telakat Suomen Varustamoyhdistys) ja Ålands Redarföreningiin. Vuonna 2008 Suomen Varustamoyhdistys, Ålands Redarförening ja Rahtialusyhdistys (vuosina 1987–2000 Ulkomaanliikenteen Pientonnistoyhdistys) yhdistyivät Suomen Varustamot-yhdistykseksi. Suomen laivakauppiaitten yhdistys on vuodesta 1946 alkaen toiminut laivanmuonitusalan yhteiselin. Suomen Telakat admin 26

Kertyneet lomapäivät pidetään lomana pääsääntöisesti lomakaudella, joka on vuosittain 2.5.- 30.9. Lomapäiviä käytetään myös yleensä niin, että yksi vuosilomaviikko on 6 päivää, joten myös lauantait kuluttavat lomapäiviä. Tästä on myös poikkeuksia ja tarkka alakohtainen tapa löytyy työehtosopimuksista.

Lomapäivät Lauantai